English
اطلاعات تماس
 
تلفن: ساعات کاری: روزهای دوشنبه و چهارشنبه 09388868086
نمابر: 88234810
آدرس دبیرخانه: تهران، اتوبان شهید چمران- پل نصر- خیابان دکتر کاردان- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران- طبقه اول-دفتر گروه فلسفه تعلیم و تربیت
پست الکترونیکی: pesi.anjoman@gmail.com
کد پستی: 1445983861


هیات موسس

1- آقای دکتر محسن ایمانی نائینی

2- آقای دکتر خسرو باقری نوع پرست

3- آقای دکتر اکبر رهنما

4- خانم دکتر فاطمه زیبا کلام

5- آقای دکتر بختیار شعبانی ورکی

6- آقای دکتر علی شریعتمداری

7- آقای دکتر دکتر مسعود صفایی مقدم

8- آقای دکتر دکتر سید حمیدرضا علوی

9- آقای دکتر محسن فرهمینی فراهانی

10- خانم دکتر طیبه ماهروزاده

طراحی و اجرا : شرکت آداک