English
اطلاعات تماس
 
تلفن: ساعات کاری: روزهای دوشنبه و چهارشنبه 09388868086
نمابر: 88234810
آدرس دبیرخانه: تهران، اتوبان شهید چمران- پل نصر- خیابان دکتر کاردان- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران- طبقه اول-دفتر گروه فلسفه تعلیم و تربیت
پست الکترونیکی: pesi.anjoman@gmail.com
کد پستی: 1445983861


هیات مدیره(دوره پنجم)
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مشخصات تحصیلی

سوابق کاری

برقراری ارتباط

تصویر

1

دکتر خسرو باقری نوع پرست

رئیس هیأت مدیره

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

هیأت علمی دانشگاه تهران

khosrowbagheri4@gmail.com

 

2

دکترعلیرضا صادق زاده

نائب رئیس

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

alireza_sadeqzadeh@yahoo.com

3

دکتر رضا محمدی چابکی

خزانه­ دار

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی rmrahy@gmail.com

4

دکتر بابک شمشیری

عضو اصلی

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

هیأت علمی دانشگاه شیراز

babakshamshiri@yahoo.com

5

دکترمرضیه عالی

عضو اصلی

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

هیأت علمی دانشگاه تهران

m.aali@ut.ac.ir

6

حبیب رحیم پور ازغدی عضو اصلی دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت  مدیر مسئول تارنمای رب azqadi@gmail.com

7

دکترسعیده باقری

عضو علی البدل

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

 

s.bagheri1979@gmail.com

8

دکتر سید منصور مرعشی

عضو علی البدل

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

hemati8246033@gmail.com

9

آزاد محمدی

بازرس اصلی

دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

......

azadmohammadi.ph@gmail.com

 

10

دکتر علی صحبتلو

بازرس علی البدل

 دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

مأمور آموزش دانشگاه فرهنگیان

alisohbatlo@gmail.com

 

طراحی و اجرا : شرکت آداک